Posted on Leave a comment

Manteniment de calderes

Per al perfecte funcionament de la seva caldera , sistema de calefacció i aigua calenta sanitària.   Resulta de gran importància el compliment de les revisions obligatòries per la seva pròpia seguretat. Una mala combustió de la caldera pot provocar accidents a més d’un consum elevat d’energia. Eviti imprevistos  i despeses de reparació. Redueix el risc d’avaria en la caldera fins a un 90% de possibilitat.

Continue reading Manteniment de calderes

Posted on Leave a comment

Calderes de condensació

Les Calderes de condensació ofereixen uns beneficis tangibles com la reducció de les emissions de diòxid de carboni i ajuden a combatre l’escalfament global.
Milloren  l’eficiència reduint les factures de combustible.

Una caldera de condensació té una eficàcia de funcionament millor que una convencional sense condensació , això és degut al seu bescanviador de calor més gran i més eficient. Continue reading Calderes de condensació