Coneixes el avantatges de la Aerotermia enfront d’altres sistemes tradicionals

heat pump

La aerotermia és una tecnologia que permet obtenir energia de l’aire per cobrir la demanda de calefacció, refrigeració i/o aigua calenta sanitària als edificis. Es tracta d’una bomba de calor que aprofita una font d’energia renovable (un 75% d’energia neta en el seu consum), aprofitant la calor de l’aire de l’entorn.
I, com ho fa?
A través de la bomba de calor aerotérmica, una tecnologia eficient i sostenible que aconsegueix estalvis molt significatius en la despesa energètica de la llar i redueix les emissions directes de CO2.

I, per què una bomba de calor estalvia energia?
Perquè les bombes de calor aerotérmicas són sistemes d’alta eficiència energètica que poden transformar una unitat d’energia elèctrica en 4 o més unitats d’energia de calefacció. Per aquest motiu són altament eficients i garanteixen un alt rendiment fins i tot amb temperatures exteriors baixes.

Una altra dels seus avantatges és la gran versatilitat de les bombes de calor aerotérmicas per combinar-les amb emissors tèrmics com a radiadors, fancoils o sòl radiant, la qual cosa permet aconseguir un alt grau de confort en l’habitatge funcionant amb temperatures de calefacció baixes, un sistema de gran eficiència energètica que permet obtenir importants estalvis d’energia sense renunciar al confort.

No només l’eficiència i l’estalvi que aconsegueixen són les raons per apostar per la instal·lació de bombes de calor en instal·lacions domèstiques, aquest sistema en usar una energia inesgotable, com és l’aire, no genera emissions directes de CO2 i és per tant un sistema que contribueix a la disminució d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Durant els propers anys les normatives i exigències del mercat ens portaran a instal·lacions d’eficiència molt elevada, sent una de les principals tecnologies la aerotermia.

Desplaça cap amunt