Estufa de pèl·lets

L’avantatge de tenir una estufa de pèl·lets és que es pot disposar d’un punt de calefacció potent de forma senzilla, ja que la seva instal·lació és ràpida i fàcil. És un element compacte que ve ja preparat de fàbrica i que només requereix d’una bona ubicació en l’habitatge i d’una correcta connexió de la sortida de fums i de la presa elèctrica en el cas que porti programador automàtic.

A l’hora de triar un estufa mira que aquest recuperi el màxim de calor dels gasos de la combustió. L’estufes de més qualitat tenen millors rendiments, ja que compten amb dispositius de re-circulació de l’aire de la combustió per a aprofitar al màxim la calor residual.

Per a la connexió de la sortida de fums cap a la xemeneia, evita tubs d’alumini, no homologats, ja que poden tenir pèrdues de calor.

Tria pèl·lets de qualitat, un producte que et garanteixi la màxima homogeneïtat possible, amb una densitat correcta i baixa humitat. La forma més fàcil d’assegurar el compliment d’aquests paràmetres, és comprar pèl·let certificat.

Assegura’t que l’estufa disposa de suficient aire extern per a poder realitzar una correcta combustió. Revisa les instruccions del fabricant, o si és necessari, realitzar una presa d’aire externa mitjançant un tub directe o reixeta d’entrada a la sala.
Instal·la l’estufa de manera que s’aprofiti al màxim la calor per radiació. Si existeix alguna paret raconera intenta que sigui d’interior perquè la calor que absorbeixi es pugui aprofitar una altra vegada dins de l’habitatge.

Tria estufes amb programador automàtic, de manera que puguis programar l’encès o apagat segons et convingui, abans que arribis del treball o al matí quan et despertis.

Treu les cendres amb freqüència i tria una ubicació per a l’estufa que sigui còmoda per a realitzar el manteniment i pràctica per a realitzar el buidatge.

Guarda la distància de seguretat recomanada pel fabricant entre els mobles de la sala i l’estufa de pèl·lets per a evitar sobreescalfaments innecessaris.

Considera l’ús d’estufes amb sortides d’aire forçat opcionals. Hi ha estufes que disposen d’una sortida d’aire frontal, lateral o superior en la mateixa sala on se situen. I algunes té l’opció de tenir una o dues sortides d’aire calent a habitacions exteriors. Mitjançant un regulador de ventilador, pots tenir un correcte control de les sortides d’aire i escalfar les sales annexes quan sigui necessari.

Desplaça cap amunt