Publicat el

Estufa de pèl·lets


L’avantatge de tenir una estufa de pèl·lets és que es pot disposar d’un punt de calefacció potent de forma senzilla, ja que la seva instal·lació és ràpida i fàcil. És un element compacte que ve ja preparat de fàbrica i que només requereix d’una bona ubicació en l’habitatge i d’una correcta connexió de la sortida de fums i de la presa elèctrica en el cas que porti programador automàtic.

A l’hora de triar un estufa mira que aquest recuperi el màxim de calor dels gasos de la combustió. L’estufes de més qualitat tenen millors rendiments, ja que compten amb dispositius de re-circulació de l’aire de la combustió per a aprofitar al màxim la calor residual.

Per a la connexió de la sortida de fums cap a la xemeneia, evita tubs d’alumini, no homologats, ja que poden tenir pèrdues de calor.

Tria pèl·lets de qualitat, un producte que et garanteixi la màxima homogeneïtat possible, amb una densitat correcta i baixa humitat. La forma més fàcil d’assegurar el compliment d’aquests paràmetres, és comprar pèl·let certificat.

Assegura’t que l’estufa disposa de suficient aire extern per a poder realitzar una correcta combustió. Revisa les instruccions del fabricant, o si és necessari, realitzar una presa d’aire externa mitjançant un tub directe o reixeta d’entrada a la sala.
Instal·la l’estufa de manera que s’aprofiti al màxim la calor per radiació. Si existeix alguna paret raconera intenta que sigui d’interior perquè la calor que absorbeixi es pugui aprofitar una altra vegada dins de l’habitatge.

Tria estufes amb programador automàtic, de manera que puguis programar l’encès o apagat segons et convingui, abans que arribis del treball o al matí quan et despertis.

Treu les cendres amb freqüència i tria una ubicació per a l’estufa que sigui còmoda per a realitzar el manteniment i pràctica per a realitzar el buidatge.

Guarda la distància de seguretat recomanada pel fabricant entre els mobles de la sala i l’estufa de pèl·lets per a evitar sobreescalfaments innecessaris.

Considera l’ús d’estufes amb sortides d’aire forçat opcionals. Hi ha estufes que disposen d’una sortida d’aire frontal, lateral o superior en la mateixa sala on se situen. I algunes té l’opció de tenir una o dues sortides d’aire calent a habitacions exteriors. Mitjançant un regulador de ventilador, pots tenir un correcte control de les sortides d’aire i escalfar les sales annexes quan sigui necessari.

Publicat el

Coneixes el avantatges de la Aerotermia enfront d’altres sistemes tradicionals

La aerotermia és una tecnologia que permet obtenir energia de l’aire per cobrir la demanda de calefacció, refrigeració i/o aigua calenta sanitària als edificis. Es tracta d’una bomba de calor que aprofita una font d’energia renovable (un 75% d’energia neta en el seu consum), aprofitant la calor de l’aire de l’entorn.
I, com ho fa?
A través de la bomba de calor aerotérmica, una tecnologia eficient i sostenible que aconsegueix estalvis molt significatius en la despesa energètica de la llar i redueix les emissions directes de CO2.

I, per què una bomba de calor estalvia energia?
Perquè les bombes de calor aerotérmicas són sistemes d’alta eficiència energètica que poden transformar una unitat d’energia elèctrica en 4 o més unitats d’energia de calefacció. Per aquest motiu són altament eficients i garanteixen un alt rendiment fins i tot amb temperatures exteriors baixes.

Una altra dels seus avantatges és la gran versatilitat de les bombes de calor aerotérmicas per combinar-les amb emissors tèrmics com a radiadors, fancoils o sòl radiant, la qual cosa permet aconseguir un alt grau de confort en l’habitatge funcionant amb temperatures de calefacció baixes, un sistema de gran eficiència energètica que permet obtenir importants estalvis d’energia sense renunciar al confort.

No només l’eficiència i l’estalvi que aconsegueixen són les raons per apostar per la instal·lació de bombes de calor en instal·lacions domèstiques, aquest sistema en usar una energia inesgotable, com és l’aire, no genera emissions directes de CO2 i és per tant un sistema que contribueix a la disminució d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Durant els propers anys les normatives i exigències del mercat ens portaran a instal·lacions d’eficiència molt elevada, sent una de les principals tecnologies la aerotermia.