ITE03 – Manteniment caldera industrial

Alguns dels treballs que realitzem en les nostres manteniments:
• Inspecció interna del cos de pressió, plaques, llar i fes tubular per controlar la formació d’incrustacions o corrosió dels materials constructius. És important que es prenguin fotografies de l’estat per tenir un registre històric de la caldera. En moltes oportunitats és important tenir aquesta informació per tornar a una condició anterior favorable.
• Verificació de l’estat intern del cremador i neteja del mateix. Verificar l’estat de cables i fitxes de connexió.
• Simulació de condicions de falla del cremador.
• Engegada de l’equip on es comprovarà el funcionament dels elements de control i seguretat.
• Prova de pressòstat de seguretat eliminant elèctricament al de tall normal.
• Anàlisi de gasos i regulació de combustió. Mitjançant aquest procés es determinarà el percentatge dels següents gasos: O2, CO2 i CO. A més es mesurarà la temperatura dels gasos en la xemeneia i el rendiment tèrmic de la caldera.
• Elaboració d’un informe tècnic amb els resultats obtinguts en el mesurament d’eficiència de combustió i sobre l’estat general de l’equip, mantenint un historial.

Categoria:

També us recomanem…